Vaikų užimtumas artėjančių atostogų metu – kaip pasirinkti?

Vaikų užimtumas artėjančių atostogų metu – kaip pasirinkti?

Artėjant vaikų vasaros atostogoms, kai mokyklose ir neformaliojo ugdymo įstaigose ištisus mokslo metus viręs gyvenimas laikinai sustoja, ne tik vaikų sveikatos, ugdymo specialistai, o ir patys tėveliai, auginantys mokyklinio amžiaus vaikus, ima nerimauti, ar pavyks užtikrinti kokybišką vaikų poilsį bei saugų, aktyvų ir turiningą laisvalaikį beveik tris mėnesius trunkančių atostogų metu. Šiuo, pakankamai ilgu, laikotarpiu labai svarbu nepamiršti ne tik tinkamo vaikų poilsio, bet ir tolesnio, nenutrūkstamo visapusiško jų ugdymosi, emocinės ir fizinės sveikatos stiprinimo, kad rudenį sugrįžę į mokyklas vaikai būtų pailsėję, kupini nepamirštamų įspūdžių, naujų žinių, nepraradę socialinių įgūdžių ir pasiruošę kibti į  mokslus. Apie tai, kaip pasirinkti tinkamai, savo įžvalgomis dalijasi Živilė Kuliešienė, ,,Lyderių karta“ ugdymo vadovė.

Živilė Kuliešienė, ,,Lyderių karta“ ugdymo vadovė (foto: Jurga Urbonaitė)

Kaip turėtų atrodyti vaiko vasara, kad jis sustiprėtų tiek fiziškai, tiek emociškai?

„Šiuolaikinių šeimų gyvenimo būdas ir tempas lemia tai, kad daugelio kasdienybė paskęsta nesibaigiančių darbų sūkuryje ir nuolatiniame skubėjime. Toks gyvenimo tempas dažnai šeimai, deja, nesustoja ir vasarą. Todėl dauguma tėvų šiuo laikotarpiu neturi galimybių užtikrinti visapusiško vaikų laisvalaikio ir ugdymosi, kuris atitiktų vaiko poreikius ir pomėgius. Be to, dirbdami nuolat jaudinasi dėl vaikų, likusių namie, saugumo. Asmeniniai rūpesčiai blaško, trukdo susikaupti ir tinkamai realizuoti save darbinėje aplinkoje. Labai svarbu, kad tėvai savo kasdieniuose darbuose ir veiklose jaustųsi ramūs, o vaikai laisvalaikį leistų saugiai, sveikai, aktyviai, prasmingai ir turėtų galimybę tobulinti bendrąsias kompetencijas neformaliai bendraamžių ir suaugusiųjų apsuptyje,“ – teigia specialistė.

Anot jos, neretai mokymasis neformalioje aplinkoje tampa daug efektyvesnis, skatina smalsumą, saviraišką, leidžia atsiskleisti, atrasti save, pasimatuoti savo galias ir ribas, ugdo pasitikėjimą savimi, kelia mokymosi motyvaciją. „Ypač tai svarbu sunkumų mokykloje patiriantiems vaikams, kurie bijo būti vertinami, bijo gauti blogą pažymį. Čia šeimoms, auginančioms mokyklinukus, gali padėti dienos centrai ar kitos įstaigos, organizuojančios įvairaus tipo ir pobūdžio stovyklas vaikams ir užtikrinančios neformalųjį vaikų švietimą vasaros atostogų metu. Šiose įstaigose vykdomos veiklos orientuotos į vaiko saviugdą, pozityvus elgesio aktyvinimą, stiprinančios emocinę ir fizinę sveikatą, formuojančios teigiamą požiūrį į sveiką, aktyvų ir turiningą poilsį bei leidžiančios išbandyti įvairias laisvalaikio praleidimo formas“, – aiškina „Lyderių kartos“ ugdymo vadovė Ž. Kuliešienė.

Vasara svarbu užtikrinti prigimtinį vaikų poreikį būti sociume

„Pastebiu, kad dar viena opi mūdienos problema – besaikis žmonių naudojimasis informacinėmis technologijomis. IT sėkmingai skinasi kelią ir užima vis reikšmingesnę vietą ne tik mūsų darbo, mokslo srityse, bet ir kasdienybėje, laisvalaikyje. Šis rizikos faktorius neaplenkia ir mūsų vaikų gyvenimo. Mokslinių tyrimų rezultatai rodo drastiškai blogėjančią vaikų, jaunimo psichikos ir fizinės sveikatos būklę, kuriai didelę įtaką daro būtent besaikis technologijų naudojimas, ženkliai pakeitęs visų mūsų kasdienybę ir įpročius. Todėl siekiant užkirsti kelią priklausomybių nuo ekranų formavimuisi ir iš to kylančioms fizinės sveikatos, emocijų reguliavimo, santykių problemoms, itin svarbu būtent šiame amžiaus tarpsnyje, kai vaikai dar tik mokosi savireguliacijos, stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius, emocinę sveikatą, skatinti rinktis fiziškai aktyvų ir prasmingą laisvalaikį, užtikrinti prigimtinį vaikų poreikį būti sociume,“ – teigia „Lyderių kartos“ specialistė.

Socialinių bei komunikacijos įgūdžių lavinimas

Specialistė nurodo, kad uždaresnis gyvenimo būdas, kurį neretai išprovokuoja atostogos, dažnesnis vaikų buvimas namie lemia elgesio, fizinės bei psichikos sveikatos sutrikimus, kurie rudenį vaikams grįžtus į mokyklas tampa nemenka kliūtimi mokymosi procese: „Vasaros atostogų metu derėtų ne tik pasirūpinti saugiu vaikų poilsiu, bet ir paieškoti tinkamų sąlygų pilnaverčiam vaikų ugdymuisi ir nenutrūkstamai socializacijai. Be to, vasaros atostogų metu lankydami dienos centrą ar dalyvaudami pasirinktos stovyklos organizuojamose veiklose vaikai lavina laiko planavimo įgūdžius, nenutolsta nuo kasdienės mokyklinės rutinos, kuri ypatingai svarbi specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.“

Vaikų savarankiškumo ugdymas

Ne paslaptis, jog dažna šeima, auginanti mažamečius vaikus, jų užimtumo atostogų metu problemą bando išspręsti pasitelkdama senelių pagalbą. Bet ne veltui yra sakoma: senelių funkcija – lepinti ir džiaugtis anūkais, o tėvų vaidmuo – auginti ir auklėti. Tad „Lyderių kartos“ ugdymo vadovė Ž. Kuliešienė pastebi, kad užkrauti vaikų užimtumą ant senelių pečių – ne pati geriausia išeitis: „Begalinė meilė anūkams, rūpestis ir hipergloba dažnu atveju padaro daugiau žalos negu naudos, ypač vaikams, kuriems stinga savarankiškumo, atsakomybės, socialinių, bendravimo įgūdžių. Laikas, praleistas kartu su seneliais, brangus ir ypatingas, bet niekada neatstos kūrybiško laisvalaikio bendraamžių grupėje. Juk būtent čia vaikai kaupia bendravimo patirtį, mokosi priimti kito nuomonę, norus, mokosi laimėti ir išgyventi nesėkmę, savarankiškai spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, geriau pažįsta save, kitus, lavina pozityvios lyderystės įgūdžius. Tad, stengiantis užtikrinti tinkamą vaikų užimtumą ir rūpinantis jų gerove, derėtų rinktis ne dirbtinai saugią, primenančią šiltnamio sąlygas aplinką, o paieškoti erdvės, kuri būtų natūrali. Tik tokioje terpėje vaikai sėkmingai tobulėja ir auga“.

Ir bene svarbiausias patarimas tėveliams – suraskite stiprybės atsispirti visuomenėje įsivyravusiai nuomonei, kad vasaros atostogų metu vaikai turi ilsėtis ir nereikia jų ,,apkrauti“ veiklomis. Prisiminkite, kad naudingiausia investicija, kurianti pridėtinę vertę, – tai investicija į visapusišką vaikų ugdymą.

Nėra komentarų

Rašyti komentarą