PASLAUGOS VAIKAMS

Vienas didžiausių VšĮ “Lyderių karta” projektų, 2015 m. sukurtas socialinis verslas: Vaikų laisvalaikio ir popamokinio užimtumo centras „Lyderių karta“, kurio tikslas – atsižvelgiant į vaiko ir šeimos poreikius, suteikti šeimoms ir vaikams prieinamas multifunkcines (kompleksines) paslaugas: stiprinant tėvystės įgūdžius, šeimos narių tarpusavio ryšį,  organizuoti ankstyvąjį profesinį orientavimą ir neformalųjį ugdymą, padėti formuoti sąmoningą jauno žmogaus asmenybę,  skatinti vaikų ir šeimos narių emocinę gerovę.

Centro užduotis – tapti vaikų ir šeimos narių traukos centru bei tiltu,  jungiančiu vaiką ir šeimą su kitomis savivaldybės institucijomis ir organizacijomis.  Taip pat pasirūpinti vaikų saugumu, juk dažnai po pamokų vaikai grįžta į tuščius namus, nes tėvai dar darbe. Tėvams tai nemenka problema, nes jie nerimauja, kaip vaikams sekasi vieniems namuose. Todėl mūsų laisvalaikio ir popamokinio užimtumo centre bus užtikrinta profesionali vaikų priežiūra bei galimybė vaikus paimti iš mokyklos ir nuvežti į būrelius/popamokinį centrą. Vaikai prižiūrėti,  saugūs, o svarbiausia tėvai gali be rūpesčių, ramiai dirbti.

Pagrindiniai popamokinio užimtumo centro tikslai:

  • padėti formuoti sąmoningą jauno žmogaus asmenybę;
  • organizuoti ankstyvąjį profesinį orientavimą ir neformalųjį ugdymą;
  • pagalba tėvams, ko pasekoje ramios darbo dienos, sukurta didesnė pridėtinė vertė;
  • kokybiškas vaikų laisvalaikio užimtumas, socialinių gebėjimų stiprinimas;
  • padėti šeimoms išgyventi krizes (darbo netekimas, vieno iš šeimos nario liga, skyrybos ir kt.)
  • skatinti šeimas laisvalaikį leisti kartu;
  • padėti stiprinti šeimos tarpusavio ryšį.

Centre kuriama draugiška vaikui aplinka, nuolatinis patyrimo džiaugmas.

paėmimas iš mokyklos

Kartais tėvams tiesiog fiziškai neįmanoma būti keliose vietose vienu metu, ypač kai šeimoje yra keli vaikai. Jeigu neturite galimybės paimti vaikų iš mokyklos ir atvežti į vaikų laisvalaikio ir popamokinio užimtumo centrą, ne bėda – tuo pasirūpinsime mes. Galite būti tikri ir ramūs, kad Jūsų vaikai bus paimti iš mokyklos, saugiai nuvežti į centrą ir ten smagiai leis laiką, kol Jūs po darbų juos pasiimsite. Jums nereikės rūpintis, kuo vaikai užsiima po mokyklos vieni namuose, nereikės nerimauti, ar jie saugiai ir laimingai pasiekė namus. Ši paslauga padės taupyti Jūsų laiką ir užtikrins ramybę.

Mes skatiname vaikus namų darbus daryti savarankiškai, taip ugdydami pasitikėjimą savo gebėjimais, atsakomybę bei galimybę atrasti savo darbo metodą. Esame tam, kad su vaikais kartu peržiūrėti užduotas pamokas, kartu suplanuoti darbą, susidūrus su neįveikiama kliūtimi padėti ar kilus klausimams į juos atsakyti. Siekiame, kad vaikas ne tik paruoštų pamokas, bet išmoktų mokytis, susikaupti, pastebėti smulkmenas, klausti, o įgytas žinias užtvirtinti kitų veiklų metu bei mokėti jas pritaikyti.

Jeigu matome, jog Jūsų vaikui trūksta pasitikėjimo savo žiniomis vienoje ar kitoje srityje, jeigu susidariusios spragos neleidžia jam tobulėti ar vaikas pats nori gilintis ir išsamiau mokytis pasirinktą dalyką, pasiūlysime Jums kvalifikuotų korepetitorių paslaugas.

pamokų ruoša ir korepetitoriaus paslaugos

edukaciniai žaidimai ir darbas grupėse

Mūsų centras siekia prisidėti prie savarankiško ir sąmoningo žmogaus formavimosi, sudaryti kuo palankesnias sąlygas ugdyti pilnavertę asmenybę, skatinti saviraišką, stiprinti vaikų socialinius gebėjimus, mokytis drąsiai reikšti savo nuomonę ir mintis.

Edukaciniai žaidimai yra puiki priemonė stiprinti vaikų bendravimo, pažinimo, mokymosi, tikslo siekimo, konflikto sprendimo ir kitus įgūdžius. Todėl daug dėmesio ir laiko skiriame vaikų saviraiškai per  žaidimus, menines veiklas, kulinariją, darbą grupėse.

Savo veikloje taip pat naudojame Japoniškus Japoko LaQ edukacinius konstruktorius. Šie konstruktoriai yra naudingi tuo, kad lavina matematinį, erdvinį ir loginį mąstymą, ugdo vaizduotę, kūrybingumą ir saviraišką; moko geriau skirti ir derinti spalvas; susikaupti ir išlaikyti dėmesio koncentraciją; skatina smulkiosios motorikos vystymąsi.

Kviečiame Jus švęsti gimtadienius ir kitas šeimos šventes jaukiame vaikų laisvalaikio ir popamokinio užimtumo centre. Pasiūlysime linksmas ir įdomias programas, nustebinsime puikiais personažais. Mes padėsime Jums įgyvendinti visus jūsų sumanymus, kad šventė teiktų tik teigiamas emocijas ir paliktu neišdildomus įspūdžius.

gimtadieniai ir kitos šventės

ekskursijos, išvykos

Jau seniai įrodyta, kad mokymasis pasitelkiant pojūčius yra daug efektyvesnis, todėl stengiamės, kad kiekvieną temą, kurią nagrinėjame su vaikais, jie išgyventų praktiškai ir labiau įsigilintų, pajaustų. Mūsų centre dažnai organizauojame išvykas ir ekskursijas, kurių metu siekiame pamatyti, įvertinti, įsitraukti į procesą, pažinti, išbandyti ir klausti.

Vasaros ar atostogų metu, kuomet tėvai dirba, o vaikų nėra kur ir su kuo palikti, puikus pasirinkimas yra dienos stovyklos. Mūsų centro organizuojamos dienos stovyklos – tai nuotykių ir tyrinėjimų kelionė, kurios metu vaikai dalyvauja skirtingose edukacinėse veiklose, kuria ir susipažįsta su skirtingais kraštais, tradicijomis, gilinasi į skirtingas veiklas.

Daug dėmesio skiriame pažintinei ir praktinei veiklai sveikatos, meno, kulinarijos srityse, gyvosios gamtos paslapčių tyrinėjime, atliekant mokslinius bandymus bei praktines užduotis. Ugdome kultūros ir kalbos kompetencijas per žaidimus.

stovyklos

savanorystė

Kviečiame įvairaus amžiaus savanorius dalyvauti organizacijos  „Lyderių karta” veikloje.

Esame prisijungę prie „Jaunimo savanoriška tarnyba” projekto, kuris yra skirtas nesimokančiam ir nedirbačiam jaunimui, taip pat esame akredituota organizacija galinti dalyvauti Europos savanorių tarnybos projektuose. Kokybiškos savanoriškos veiklos metu jauni žmonės kviečiami įsitraukti į jų poreikius ir gebėjimus atitinkančias savanoriškas veiklas, kurių metu įgyjama asmeninių, socialinių ir profesinių kompetencijų. Kviečiame prisijungti prie mūsų organizacijos!