Dienos centras Ypatingas vaikas

Projektas pasibaigęs

Dienos centras “Ypatingas vaikas” vykdoma VšĮ „Lyderių karta“  patalpose, adresu Miškų g. 29, Ukmergė. Projekto tikslinė grupė –  šeimos, kurios augina specialių poreikių vaikus. Projektas skirtas ne tik šeimoms, turinčioms vaikų su specialiaisiais poreikiais, bet ir visuomenei. Šviesdami visuomenę, tikimės sumažinti specialių poreikių turinčių vaikų atskirtį.  Turėdamas specialiuosius poreikius vaikas nebūtinai turi negalią, raidos sutrikimas yra ne tik sveikatos sutrikimas, tai gali įtakoti netinkamos gyvenimo sąlygos ir aplinka. Norint suteikti specialiąją pagalbą, kurią mes ir vadiname specialiuoju poreikiu turime bendradarbiauti su šeima ir aplinka kurioje vaikas auga. Bendradarbiaujant padeda psichologo, logopedo, ergoterapeuto, socialinio pedagogo ir kt. specialistų teikiama pagalba. Kai vaikui nustatomas raidos sutrikimas, pagalbos reikia visai šeimai. Tai pagalbos grupė, grįsta panašios patirties vienijamų žmonių periodiškais susitikimais.

Projekte, specialistai padeda šeimoms įveikti vaiko auklėjimo, socializacijos sunkumus, nukreipia pas kitus specialistus. Dienos centre „Ypatingas vaikas“ tėvai gali palikti vaikus priežiūrai, šeimos dalinasi patirtimis, bendrauja, dalyvauja užsiėmimuose su specialistais. Pagalba šeimoms kompleksinė, ją teikia specialistų komanda: psichologai, spec. pedagogai, socialiniai pedagogai, logopedai, kineziterapeutai, ergoterapeutai kiti specialistai, galintys padėti  šeimoms ir jų aplinkai.

Papildoma informacija info@lyderiukarta.lt; tel.: +370 615 06652

Iš dalies projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos