Šeimos namai “Laimingas vaikas”

PROJEKTAS PASIBAIGĘS

Projekto pavadinimas Šeimos namai „Laimingas vaikas“ projekto nr.  08.6.1-ESFA-T-927-01-0161 bendra jo vertė – 56440 Eur, projektas buvo finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Dalinai prie projekto vykdymo prisidedėjo Ukmergės rajono savivaldybė ir pati VšĮ „Lyderių karta“

Pastebima, kad Ukmergės miesto šeimos, auginančios vaikus turinčius autizmo spektro sutrikimus (toliau ASS) patiria sunkumų, išgyvena krizes. Tėvai auginantys ASS vaikus gali papasakoti tūkstančius istorijų, kaip jiems sunku integruoti savo vaikus į visuomenę.  Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, per pastarąjį dešimtmetį asmenų, turinčių ASS, skaičius kai kuriose šalyse išaugo iki 10 kartų. Šie sutrikimai nustatomi 1 iš 68 vaikų. Remiantis Lietuvoje atliktais tyrimais, nuo ASS mūsų šalyje kenčia apie 1 proc. gyventojų. ASS turintys vaikai dėl socialinių įgūdžių trūkumo, mokymosi sunkumų, motyvacijos stokos, stiprių emocijų reiškimo ir kt. įvairių kliūčių  dažnai patiria neigiamą aplinkos požiūrį, o kartais ir izoliaciją. Siekiant užkirsti kelią socialinės atskirties formavimuisi VšĮ “Lyderių karta”  projektas Šeimos namai “Laimingas vaikas” padėjo vaikams ir jų šeimoms sukurti ir užtikrinti šeimų pilnavertišką socialinį dalyvavimą visuomenėje, sumažintų nerimą, krizes ir įtampas šeimose.

Projekte,miesto žmonėms auginantys vaikus su specialiaisiais poreikiais, specialistai padėjo įveikti vaiko auklėjimo, socializacijos, integracijos sunkumus, kreipė pas kitus specialistus. Šeimos namai “Laimingas vaikas” tėvai galėjo palikti vaikus priežiūrai, taip turėdami galimybę atokvėpio laikui, savo emocinės būsenos stiprinimui. Šeimos dalinosi patirtimis, bendravo, dalyvavo užsiėmimuose su specialistais. Pagalba šeimoms kompleksinė, ją teikė specialistų komanda.