Projektas Šeimos stiprinimas – šeimų klubas

Projektas pasibaigęs

Tai pagalbos grupė, grįsta panašios patirties vienijamų žmonių periodiškais susitikimais. Vaikų laukimas, gimdymas, jaunas šeimas verčia prisiimti naujus vaidmenis, papildomas atsakomybes, uždavinius, keisti gyvenimo būdą. Tokios situacijos gali sukelti konfliktines situacijas šeimoje. Sutuoktiniai ne visada sutaria dėl bendro vaiko auklėjimo stiliaus, elgesio taisyklių, ypač jei savo šeimose buvo auklėjami skirtingai. Tokia situacija ilgainiui gali sukelti nesutarimų tarp sutuoktinių, tarp tėvų ir vaikų bei sukelti krizę šeimoje. Visi šeimos konfliktai turi tam tikrų pasekmių. Vienos šeimos sėkmingai išgyvena sunkumus ir kartu gyvena toliau. Šeimos nesugebančios išspręsti kilusių problemų neretai nutaria skirtis. Vienas pagrindinių skyrybų motyvų yra nesusikalbėjimas, nesugebėjimas patenkinti sutuoktinių norų ir poreikių, nesusiderinimas esančioje santuokoje. Šeimynines problemas sukelia sutrikęs šeimos ryšių funkcionavimas. Tai gali būti sutuoktinių, tėvų – vaikų bendravimo problemos. Projekte, specialistai padeda šeimoms įveikti sunkumus, nukreipia pas kitus specialistus. Šeimos klubuose, šeimos dalinasi patirtimis, bendrauja, dalyvauja užsiėmimuose su specialistais. Pagalba šeimoms kompleksinė, ją teikia specialistų komanda: psichologai, spec. pedagogai, socialiniai darbuotojai, kiti specialistai, galintys padėti šeimoms ir jų aplinkai.

Projekto tikslas:

Stiprinti, ugdyti šeimos kultūrą ir socialinę tarpusavio atsakomybę, teikti pagalbą skatinant pozityviąją tėvystę, padėti įveikti krizines situacijas šeimoje.

Projekto uždaviniai:

  • suorganizuoti besilaukiančioms, naujai susikūrusioms šeimoms pagalbos grupes;
  • skleisti visuomenėje žinutes – „instrukcijas“ apie kokybišką, pozityvų bendravimą šeimoje;
  • dalintis gerąja patirtimi apie krizių šeimoje įveikimą;
  • dalintis informacija apie ankstyvąją diagnostiką, galimybių pritaikymą;
  • informacinė pagalba šeimoms auginančioms specialiųjų poreikių vaikus (hiperaktyvūs, autistai ir kt.vaikai).

Papildoma informacija info@lyderiukarta.lt; tel.: +37061506652

Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.