Šeimos namai “Laimingas vaikas”

Šeimos namai “Laimingas vaikas”

Pastebima, kad Ukmergės miesto šeimos, auginančios vaikus turinčius autizmo spektro sutrikimus (toliau ASS) patiria sunkumų, išgyvena krizes. Tėvai auginantys ASS vaikus gali papasakoti tūkstančius istorijų, kaip jiems sunku integruoti savo vaikus į visuomenę.  Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, per pastarąjį dešimtmetį asmenų, turinčių ASS, skaičius kai kuriose šalyse išaugo iki 10 kartų. Šie sutrikimai nustatomi 1 iš 68 vaikų. Remiantis Lietuvoje atliktais tyrimais, nuo ASS mūsų šalyje kenčia apie 1 proc. gyventojų. ASS turintys vaikai dėl socialinių įgūdžių trūkumo, mokymosi sunkumų, motyvacijos stokos, stiprių emocijų reiškimo ir kt. įvairių kliūčių  dažnai patiria neigiamą aplinkos požiūrį, o kartais ir izoliaciją. Siekiant užkirsti kelią socialinės atskirties formavimuisi VšĮ “Lyderių karta” įgyvendindama Europos sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą Šeimos namai “Laimingas vaikas” padės vaikams ir jų šeimoms sukurti ir užtikrinti šeimų pilnavertišką socialinį dalyvavimą visuomenėje, sumažintų nerimą, krizes ir įtampas šeimose.  Šeimai, kurioje auga vaikas turintis ASS, tikras iššūkis, nes vaikui augant, dažnai ryškėja elgesio problemų, kurios dar labiau apsunkina bendravimą su vaiku, jo adaptaciją namuose ir ugdymo įstaigoje.

Planuojamas paslaugas gavusių asmenų skaičius – 40, vienas asmuo galės gauti kelias paslaugas. 

Šis pagalbos teikimo modelis prisidės integruojant socialinę atskirtį patiriančius tėvus/įtėvius/globėjus (šeimos auginančios vaikus su negalia ar su spec. poreikiais)į vietos bendruomenę. Anksti diagnozavus ar imantis prevencinių priemonių ar suteikiant kompleksinę pagalbą tėvams/globėjams/įtėviams bus suteikta galimybė pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes.

Projekto metu planuojamos teikti paslaugos:

  • Šeimos grupių formavimas, esamos situacijos įvertinimas. Formuosime šeimos grupes, kurie tiesiogiai prisideda prie šeimos stiprinimo (tėvai, seneliai, broliai, seserys, bendruomenės nariai);
  • Spec. poreikių vaikų priežiūra 3val. per dieną tėvams atokvėpio laikui, savo emocinės būsenos stiprinimui;
  • Neuroptimal treniruotės vaikams;
  • Individualios ir grupinės konsultacijos šeimos nariams auginantiems spec. poreikių vaikus;
  • Darbas su diagnozuotais vaikais naudojant taikomojo elgesio analizės ABA metodą – tai pasaulyje pripažinta taikomojo elgesio analizė/verbalinio elgesio metodika, skirta autizmo bei raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymui. Programa bus individualizuojama ir pritaikoma kiekvienam vaikui atskirai ir apims visas raidos sritis: komunikaciją, imitaciją, ekspresyviąją ir receptyviąją kalbą, socialinę raidą, vizualinius bei mąstymo gebėjimus ir savarankiškumą. Vaikas bus mokomas išreikšti savo norus, pageidavimus naudojant tinkamas komunikacijos priemones (pvz: kalbą, gestus ar paveikslėlius), o  ne probleminį elgesį.
Nėra komentarų

Rašyti komentarą