Šeimos namai „Laimingas vaikas“

Šeimos namai „Laimingas vaikas“

Kai išgirstame sąvokas „specialiųjų poreikių vaikai“ arba „vaikai, turintys specialiųjų poreikių“, dažnai šie žodžiai skamba kaip šalti burtažodžiai. Viešoji įstaiga „Lyderių karta“ 2020–2022 metais įgyvendino projektą: Projekto pavadinimas Šeimos namai „Laimingas vaikas“ projekto nr.  08.6.1-ESFA-T-927-01-0161 bendra jo vertė – 56440 Eur, projektas buvo finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Dalinai prie projekto vykdymo prisidėjo Ukmergės rajono savivaldybė ir pati organizacija. 

Projektu metu teiktos šios paslaugos: Šeimos grupių formavimas;  Individualios ir grupinės specialistų ir savanorių konsultacijos; Darbas su diagnozuotais vaikais ir jų šeimos nariais. Projektu buvo siekiama, kad miesto žmonėms auginantiems vaikus su specialiaisiais poreikiais, specialistai padėtų įveikti vaiko auklėjimo, socializacijos, integracijos sunkumus, kreipė pas kitus specialistus. Šeimos namai “Laimingas vaikas” tėvai/globėjai galėjo palikti vaikus priežiūrai, taip turėdami galimybę atokvėpio laikui, savo emocinės būsenos stiprinimui. Šeimos dalinosi patirtimis, bendravo tarpusavyje, dalyvavo užsiėmimuose su specialistais. Pagalba šeimoms kompleksinė. Ją teikė specialistų komanda: mentorius, psichologai, spec. pedagogai, socialiniai pedagogai, taikomojo elgesio analizės programų vadovai, sertifikuoti elgesio analitikai BCBA ir kiti specialistai, galintys padėti  šeimoms ir jų bendruomenės nariams. Projekto metu grupiniuose užsiėmimuose tėvai, kurie augina vaikus turinčius tam tikrų ypatumų, stiprino žinias ir sėmėsi patirties iš kitų projekto dalyvių. Praktinių užsiėmimų metu taikė metodus, kurie sumažina vaikų pykčio priepuolius ir kitokį probleminį elgesį, motyvuojant vaiką ugdyti savo stipriąsias kompetencijas, išreikšti konkrečius prašymus. Mokėsi padėti vaikui sumažinti netinkamą jo  elgesį pakeičiant  tinkamu. Specialistai individualiai dirbo su diagnozuotais vaikais, taikė ABA (Applied Behavior Analysis/Verbal Behavior – taikomojo elgesio analizė/verbalinio elgesio metodika) ir kitas metodikas individualiam darbui su vaikais. Su kiekvienu vaiku vyko individualus darbas. Specialistai taikė funkcinio elgesio analizę, taip pat gilinosi į probleminio elgesio motyvus, gerino vaiko galimybes mokytis funkcionalios kalbos. Savo pastebėjimais dalinosi su tėvais. Projekte taip pat buvo taikoma pažangiausia ir efektyviausia neuro technologija skirta treniruoti smegenis.

Projekte dalyvavo 68 asmenys ir 3 savanoriai. 

Organizacijos pastebėjimai po projekto įgyvendinimo:

  • dirbant su ypatingais vaikais reikia  supratimo  bei atjautos;
  • padėti tėvams (globėjams) stiprinti tėvystės ir socialinius įgūdžius;
  • suteikti galimybę tėvų/globėjų atokvėpiui;
  • užtikrinti, kad šeima, kuri augina specialiųjų poreikių vaiką,  nebūtų palikta be paramos; 
  • keisti neigiamą visuomenės požiūrį į specialiųjų poreikių vaikus;
  • didinti paslaugų spektrą šeimoms ir vaikams su ypatingais poreikiais.

Visi turime specialiųjų poreikių, tačiau kai kurių žmonių specialieji poreikiai yra ypatingesni už kitų. Kartais vaikas nepatenka į vadinamąjį „normalios“ raidos spektrą, tad jam reikia didesnio  tėvų/globėjų, ugdymo įstaigų, bendruomenės ir visuomenės  dėmesio, kurioje jis galėtų vystytis ir augti.

 

 

Nėra komentarų

Rašyti komentarą