GALIMYBĖ ĮSITVIRTINTI DARBO RINKOJE LENGVAI IR KŪRYBIŠKAI

GALIMYBĖ ĮSITVIRTINTI DARBO RINKOJE LENGVAI IR KŪRYBIŠKAI

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

2020 08 mėn startavo projektas įgyvendinamas pagal Ukmergės miesto vietos veiklos grupės strategijos uždavinį: Įgyvendinti veiklas, stiprinančias Ukmergės miesto gyventojų socialinę integraciją” ir veiksmą: “Organizuoti psichosocialines ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių ir kitų įgūdžių įgijimo ir palaikymo paslaugas, įtraukiant visus socialinę atskirtį patiriančius šeimos narius”.

Projektas “GALIMYBĖ ĮSITVIRTINTI DARBO RINKOJE LENGVAI IR KŪRYBIŠKAI” NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0337

Projektu siekiama padrąsinti asmenis siekti įveikti krizes, ieškoti problemų sprendimo būdų, kitų į problemos sprendimą vedančių praktikų. Pasitelkdami įvairių sričių specialistus (psichologus, terapeutus, lektorius ir koordinatorių) supažindinsime projekto dalyvius su konstruktyviais problemų ir konfliktų sprendimo būdais, padėsime rasti patį efektyviausią, konkrečiai projekto dalyviams tinkantį sprendimą, formuosime tinkamą dalyvių požiūrį į šeimą, stiprinsime vertybinį pamatą, ugdysime projekto dalyvių ir jų šeimos narių tarpusavio emocinį ryšį, teiksime psichosocialinę ir intensyvią krizių įveikimo pagalbą. Vykdant šį projektą bus mažinama tikimybė šeimų krizėms išsiplėtoti ir stiprinama šeimos institucijos svarba Ukmergės rajono bendruomenėje. Projektas vykdomas iki 2021 08 mėn.

Dėl registracijos į projektą kreipkitės tel nr. +37069906652 arba el paštu info@lyderiukarta.lt

 

Nėra komentarų

Rašyti komentarą