DĖL PAJAMŲ MOKESČIO LENGVATOS UŽ VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGĄ TAIKYMO

DĖL PAJAMŲ MOKESČIO LENGVATOS UŽ VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGĄ TAIKYMO

Brangūs Tėveliai,

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas nuo 2019-01-01 nuolatinis Lietuvos gyventojas iš 2019, 2020 ir 2021 metais gautų pajamų turės teisę atimti sumas, atitinkamais metais sumokėtas už paties gyventojo ar jo sutuoktinio naudai suteiktas nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje) iki 18 metų priežiūros paslaugas.

Lengvata taikoma už vaikų priežiūrą po pamokinėse grupėse, kai vaikai prižiūrimi mokyklos ar kitose patalpose po pamokų.

Taigi, pajamų mokesčio lengvata gali būti taikoma už VšĮ „Lyderių karta“ teikiamas vaikų priežiūros paslaugas, kurios klasifikuojamos EVRK kodu 88.91.

Nėra komentarų

Rašyti komentarą