Bendruomeniniai šeimos namai Lyderių kartoje

Bendruomeniniai šeimos namai Lyderių kartoje

Bendruomeniniai šeimos namai – organizuoja, konsultuoja ir informuoja apie kompleksines paslaugas Ukmergės rajone gyvenančias šeimas, kurioms reikalinga pagalba siekiant įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo. Bendruomeninių šeimos namų funkcijas vykdo VšĮ Lyderių karta.

Bendruomeninių šeimos namų tikslas – užtikrinti paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos arba asmens (šeimos) gyvenamojoje vietoje vieno langelio principu. Informuoti apie kompleksiškai teikiamas paslaugas asmeniui (šeimai) ir apie kitas aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas bei vykdomas programas.

Kompleksinės paslaugos šeimai – tai prevencinė socialinė paslauga, skirta asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos.

Ukmergės rajone teikiamos šios kompleksinės paslaugos:

  • Individualios ir (ar) grupinės  konsultacijos asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje
  • Savitarpio pagalbos grupės asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje
  • Socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams – vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių teminių grupių užsiėmimai
  • Tėvystės mokymai –  paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes
  • Šeimos mediacija – paslauga, teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai
  • Šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijos asmens (šeimos) namuose (gyvenamojoje vietoje), gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir  kt.

Paslaugos teikiamos visiems Ukmergės rajono gyventojams, nemokamai.

Dėl paslaugų gavimo kreiptis tiesiogiai į Bendruomeninius šeimos namus

Kontaktai: tel. +370 699 06652 arba el. paštu info@lyderiukarta.lt

Kompleksinės paslaugas šeimai bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

Nėra komentarų

Rašyti komentarą