TAISYKLĖS

Vaikų laisvalaikio ir popamokinio užimtumo centro „Lyderių karta“ taisyklės

 • Paslauga teikiama šeimoms, kurių vaikų amžius yra nuo 4 iki 11 metų;
 • Paslaugos teikiamos darbo dienomis: nuo 10 iki 12 valandos (4-6 metų vaikams) ir nuo 12 iki 18 valandos (6-11 metų vaikams);
 • Tėvai/globėjai, norėdami pasinaudoti vaikų laisvalaikio ir popamokinio užimtumo centro „Lyderių karta“ paslaugomis, turi pasirašyti sutartį;
 • Tėvai/globėjai, patvirtindami savo susipažinimą ir sutikimą su vaikų laisvalaikio ir popamokinio užimtumo centro „Lyderių karta“ taisyklėmis, prieš palikdami ir pasiimdami vaikus turi pasirašyti laisvalaikio ir popamokinio užimtumo centro „Lyderių karta“ registracijos žurnale;
 • Vaikus gali pasiimti tik tie asmenys, kurie nurodyti sutartyje;
 • Už vaikučių saugumą visiškai atsako jų tėvai/globėjai, įstatyminiai atstovai ar kiti pilnamečiai asmenys, kurių žinioje yra vaikas. Išimtį sudaro vaikų laisvalaikio ir popamokinio užimtumo centro „Lyderių karta“ trumpalaikės bei popamokinės vaiko priežiūros paslauga, kuomet už vaiko saugumą atsakingas vaikų laisvalaikio ir popamokinio užimtumo centro „Lyderių karta“ personalas;
 • Nepasiėmus vaikų iki sutartyje nurodytos valandos, už papildomas valandas mokamas 2 eur./1val. mokestis;
 • Už paslaugas galima atsiskaityti grynaisiais pinigai, pavedimu ar banko kortele vaikų laisvalaikio ir popamokinio užimtumo centre;
 • Už inventoriaus ar patalpų tyčinį sugadinimą ar kitokius pažeidimus atsako vaikų tėvai/globėjai, kurie turi atlyginti nuostolius;
 • Vaikų laisvalaikio ir popamokinio užimtumo centro „Lyderių karta“ tiek vaikučiai, tiek jų tėvai/globėjai turi būti be lauko avalynės. Rekomenduojame vaikučiams turėti vidui skirtą avalynę ar kojines;
 • Mokykime vaikučius tvarkytis po savęs;

Privačių švenčių taisyklės

 • Švenčiant gimtadienį ar kitą šventę, į vaikų laisvalaikio ir popamokinio užimtumo centrą „Lyderių karta“ leidžiama atsineši savo maistą ir gaiviuosius gėrimus, kuriuos vartoti galima tik tam skirtose erdvėse;
 • Po šventės vietą palikite tokią, kokią ją radote;
 • Šventei patalpų rezervacijos užstatas – 15eur. (užstatas negrąžinamas);