Projektai

Projektu siekiama, kad rajono šeimos, patiriančios sunkumų dėl vaikų auklėjimo, skyrybų, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo, bedarbystės, netekčių, ligos ir kitų veiksnių, kompleksiškai bendruomeniniuose šeimos namuose gautų joms reikalingas paslaugas. Šis pagalbos teikimo modelis ne tik padės šeimoms įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, bet ir įgalins laiku užkirsti kelią rimtesnių socialinių problemų atsiradimui. Paslaugos orientuotos į šeimas, nepriklausančias socialinės rizikos kategorijai, projekto dalyviai galės gauti ne vieną projekte siūlomą paslaugą.

Projektas bus įgyvendinamas pasitelkiant partnerius – savivaldybės įsteigta VšĮ „Ukmergės šeimos centras“ konsultuos, tarpininkaus besikreipiantiems dėl pagalbos asmenims, informuos apie teikiamas paslaugas rajone. Nevyriausybinė organizacija VšĮ „Lyderių karta“ teiks paslaugas šeimoms įstaigoje – bus teikiamos psichosocialinės, mediacijos, teisinės pagalbos, šeimos įgūdžių ugdymo, sociokultūrinės, vaikų priežiūros paslaugos.

TEIKIAMOS NEMOKAMOS PASLAUGOS:

  • Psichosocialinė pagalba. Pagalba bus teikiama asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas, smurtą, prievartą ir kt.), jų šeimoms, artimiesiems, norintiems įveikti priklausomybes. Numatoma teikti individualias ir grupines konsultacijas. Paslaugą teiks atvykstantis psichologas.
  • Mediacija ir teisinė pagalba. Mediacijos paslaugos bus teikiamos neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant taikaus ginčų, tarpusavio konfliktų sprendimo skyrybų atveju. Paslaugą teiks kvalifikuotas mediatorius. Tai pat bus teikiamos individualios teisininko konsultacijos šeimos teisės klausimais.
  • Socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos bus teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti įgūdžius, reikalingus kasdieniniame šeimos gyvenime. Bus organizuojama šeimos įgūdžių klubų veikla, kurių metu paskaitas vaikų auklėjimo, sveikos gyvensenos, tarpusavio santykių, situacijų pasikeitus gyvenimo aplinkybėms valdymo, šeimos finansų valdymo ir kt. temomis skaitys kompetentingi lektoriai. Sėkmingos tėvystės įgūdžių ugdymo mokymų metu bus mokoma įvairių sėkmingos tėvystės technikų ir metodų, kurie tinka bet kokio amžiaus, lyties, temperamento ir kultūros vaikams. Tėvai pasisems naujų žinių apie vaikų auklėjimą, raidos ypatumus, išmoks įveikti iškylančius sunkumus
  • Sociokultūrinės paslaugos. Šeimas bendrai veiklai, gerinant jų socialinius ir tarpusavio bendravimo įgūdžius, planuojama suburti maisto gaminimo užsiėmimuose, organizuojant dienos žygius šeimoms, edukacinę ir kt. meninę veiklą.
  • Vaikų priežiūra. Bus teikiamos vaikų priežiūros paslaugos, visiems tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo trejų metų amžiaus iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą. Vienam vaikui priežiūros paslauga bus teikiama ne ilgiau kaip 4 val. per dieną. Paslauga bus užtikrinama tėvams, jų dalyvavimo kitose projekto veiklose metu.

Projektu siekiama, kad rajono šeimos, patiriančios sunkumų dėl vaikų auklėjimo, skyrybų, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo, bedarbystės, netekčių, ligos ir kitų veiksnių, kompleksiškai bendruomeniniuose šeimos namuose gautų joms reikalingas paslaugas. Šis pagalbos teikimo modelis ne tik padės šeimoms įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, bet ir įgalins laiku užkirsti kelią rimtesnių socialinių problemų atsiradimui. Paslaugos orientuotos į šeimas, nepriklausančias socialinės rizikos kategorijai, projekto dalyviai galės gauti ne vieną projekte siūlomą paslaugą.

TEIKIAMOS NEMOKAMOS PASLAUGOS:

  • Psichosocialinė pagalba. Pagalba bus teikiama asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas, smurtą, prievartą ir kt.), jų šeimoms, artimiesiems, norintiems įveikti priklausomybes. Numatoma teikti individualias ir grupines konsultacijas. Paslaugą teiks atvykstantis psichologas.
  • Mediacija ir teisinė pagalba. Mediacijos paslaugos bus teikiamos neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant taikaus ginčų, tarpusavio konfliktų sprendimo skyrybų atveju. Paslaugą teiks kvalifikuotas mediatorius. Tai pat bus teikiamos individualios teisininko konsultacijos šeimos teisės klausimais.
  • Socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos bus teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti įgūdžius, reikalingus kasdieniniame šeimos gyvenime. Bus organizuojama šeimos įgūdžių klubų veikla, kurių metu paskaitas vaikų auklėjimo, sveikos gyvensenos, tarpusavio santykių, situacijų pasikeitus gyvenimo aplinkybėms valdymo, šeimos finansų valdymo ir kt. temomis skaitys kompetentingi lektoriai. Sėkmingos tėvystės įgūdžių ugdymo mokymų metu bus mokoma įvairių sėkmingos tėvystės technikų ir metodų, kurie tinka bet kokio amžiaus, lyties, temperamento ir kultūros vaikams. Tėvai pasisems naujų žinių apie vaikų auklėjimą, raidos ypatumus, išmoks įveikti iškylančius sunkumus
  • Sociokultūrinės paslaugos. Šeimas bendrai veiklai, gerinant jų socialinius ir tarpusavio bendravimo įgūdžius, planuojama suburti maisto gaminimo užsiėmimuose, organizuojant dienos žygius šeimoms, edukacinę ir kt. meninę veiklą.
  • Vaikų priežiūra. Bus teikiamos vaikų priežiūros paslaugos, visiems tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo trejų metų amžiaus iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą. Vienam vaikui priežiūros paslauga bus teikiama ne ilgiau kaip 4 val. per dieną. Paslauga bus užtikrinama tėvams, jų dalyvavimo kitose projekto veiklose metu.

KONTAKTAI:
VšĮ „Lyderių karta“
Agnė Tėvelytė Petronienė
info@lyderiukarta.lt
tel:+370 699 06652
Miškų g. 29, Ukmergė
Darbo laikas: pirmadienį-penktadienį nuo 13 val. iki 17 val.
Bendruomeniniai šeimos namai
VšĮ „Ukmergės šeimos centras“
Jurgita Vijūnė,
ukmergesseimoscentras@gmail.com
tel.:+370 677 65178
Vienuolyno g. 17, Ukmergė, I aukštas
Darbo laikas: pirmadienį-penktadienį nuo 9 val. iki 13 val.