Projektai

INFORMACIJA APIE NAUJA PROJEKTĄ: https://lyderiukarta.lt/kompleksines-paslaugos-kopa/

Projektas pasibaigęs. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2017-2023 m. 

Projekto pavadinimas: Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Ukmergės rajone kodas 08.4.1-ESFA-V-416-07-0002.

Projekto vertė – 642 141,80 EUR; Projekto vykdytojas – Ukmergės rajono savivaldybės administracija; Projekto partneris  – VšĮ “Lyderių karta”

Projektu buvo siekiama, kad rajono šeimos, patiriančios sunkumų dėl vaikų auklėjimo, skyrybų, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo, bedarbystės, netekčių, ligos ir kitų veiksnių, kompleksiškai bendruomeniniuose šeimos namuose gautų joms reikalingas paslaugas. Šis pagalbos teikimo modelis ne tik padėjo šeimoms įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, bet ir įgalino laiku užkirsti kelią rimtesnių socialinių problemų atsiradimui. Paslaugos buvo orientuotos į visas šeimas,  projekto dalyviai galėjo gauti ne vieną projekte siūlomą paslaugą.

TEIKIAMOS NEMOKAMOS PASLAUGOS
  • Psichosocialinė pagalba. Pagalba buvo teikiama asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas, smurtą, prievartą ir kt.), jų šeimoms, artimiesiems, norėjusiems įveikti priklausomybes.  Paslaugą teikė atvykstantis psichologas.
  • Mediacija ir teisinė pagalba. Mediacijos paslaugos buvo teikiamos neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant taikaus ginčų, tarpusavio konfliktų sprendimo skyrybų atveju. Paslaugą teikė kvalifikuotas mediatorius. Tai pat buvo teikiamos individualios teisininko konsultacijos šeimos teisės klausimais.
  • Socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos buvo teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti įgūdžius, reikalingus kasdieniniame šeimos gyvenime. Buvo organizuojama šeimos įgūdžių klubų veikla, kurių metu paskaitas vaikų auklėjimo, sveikos gyvensenos, tarpusavio santykių, situacijų pasikeitus gyvenimo aplinkybėms valdymo, šeimos finansų valdymo ir kt. temomis skaitė kompetentingi lektoriai. Sėkmingos tėvystės įgūdžių ugdymo mokymų metu buvo mokoma įvairių sėkmingos tėvystės technikų ir metodų, kurie tinko bet kokio amžiaus, lyties, temperamento ir kultūros vaikams. Tėvai pasisėmė naujų žinių apie vaikų auklėjimą, raidos ypatumus, išmoko įveikti iškylančius sunkumus.
  • Sociokultūrinės paslaugos. Šeimas bendrai veiklai, gerinant jų socialinius ir tarpusavio bendravimo įgūdžius,  suburtos maisto gaminimo užsiėmimuose, organizuojant dienos žygius šeimoms, edukacinę ir kt. meninę veiklą.
  • Vaikų priežiūra. Buvo teikiamos vaikų priežiūros paslaugos, visiems tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo trejų metų amžiaus iki kol vaikas pradėjo lankyti bendrojo lavinimo įstaigą. Vienam vaikui priežiūros paslauga buvo teikiama ne ilgiau kaip 4 val. per dieną. Paslauga buvo užtikrinama tėvams, jų dalyvavimo kitose projekto veiklose metu.
KONTAKTAI:
VšĮ „Lyderių karta“
info@lyderiukarta.lt
tel:+370 699 06652
Miškų g. 29, Ukmergė
Darbo laikas: pirmadienį-penktadienį nuo  val. iki 17 val.