PASLAUGOS TĖVAMS

MEDIACIJA

Teikiame šias mediacijos paslaugas:

 • šeimos mediacijos paslaugas (teisminė mediacija, neteisminė mediacija, tarpvalstybinė mediacija);
 • teisinį konsultavimą vaiko teisių, šeimos teisių, neteisėto vaiko išvežimo prevencijos, įvaikinimo ar globos klausimais;
 • pagalba tarpininkaunant ir ruošiant dokumentus kitų valstybių institucijoms klausimų susijusių su vaiko teisių apsauga;
 • organizuojame mokymus ir seminarus vaiko teisių apsaugos, šeimos teisių klausimai bei susiję su mediacija, advokacija ir tarptautine vaiko teisių apsauga;
 • organizuojami vaiko ir besiskiriančių tėvų susitikimai mūsų patalpose, esant poreikiui, dalyvauja ir padeda bendrauti psichologas ir teisininkas.

Kodėl verta rinktis mediaciją?

 • Nes tai pigesnis ir greitesnis būdas išspręsti nesutarimus lyginant su teismo procesu.
 • Nes tai alternatyva teismo procesui.
 • Nes šalys pačios priima sprendimus, sudaro sutartis.
 • Nes mediatorius neutralus ir nešališkas.
 • Nes yra galimybė išsakyti savo poziciją ir išgirsti kitą.
 • Nes išlieka galimybė palaikyti gerus santykius ateityje.
 • Nes pasiektas susitarimas lankstesnis ir, pasikeitus aplinkybėms, jį lengviau pakeisti.

Problemų, su kuriomis susiduria vaikas ir šeima, gali būti labai daug: bendravimo ir elgesio problemos, sunkumai mokykloje, pernelyg didelės baimės, šeimų krizės, tėvų skyrybos, netektis, smurtas, patyčios ir t.t. Ne visuomet tėvai yra pajėgūs susitvarkyti su iškilusiais sunkumais, todėl tokiu atveju pravartu kreiptis į psichologą.

Teikiame psichologinio konsultavimo paslaugas. Tai efektyvus metodas individualiam ar grupiniam lygmeny spręsti iškilusius sunkumus. Pagalba teikiama asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas, smurtą, prievartą ir kt.), jų šeimoms, artimiesiems, suteikiant socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, taip pat pagalbą įveikiant priklausomybes. Teikiamos tiek bendros tėvų ir vaikų konsultacijų paslaugos, tiek individualios kiekvienam šeimos nariui.

PSICHOLOGO PASLAUGOS

MOKYMAI / SEMINARAI

Mūsų specialistai rengia siminarus bei mokymus tėvams aktualiomis temomis. Tėvai įgauna daugiau žinių, diskutuoja vaikų auklėjimo klausimais, turi galimybę pasidalinti savo patiritimi, gauti atsakymus į rūpimus klausimus iš specialistų.