BENDRADARBIAVIMAS

2017m. Liepos mėn startuoja projektas Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Ukmergės rajone.

Projektu siekiama, kad rajono šeimos, patiriančios sunkumų dėl vaikų auklėjimo, skyrybų, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo, bedarbystės, netekčių, ligos ir kitų veiksnių, kompleksiškai bendruomeniniuose šeimos namuose gautų joms reikalingas paslaugas. Šis pagalbos teikimo modelis ne tik padės šeimoms įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, bet ir įgalins laiku užkirsti kelią rimtesnių socialinių problemų atsiradimui. Paslaugos orientuotos į šeimas, nepriklausančias socialinės rizikos kategorijai, projekto dalyviai galės gauti ne vieną projekte siūlomą paslaugą. Projektas bus įgyvendinamas pasitelkiant partnerius – savivaldybės įsteigta VšĮ „Ukmergės šeimos centras“ vykdys bendruomeninių šeimų funkcijas – vieno langelio principu koordinuos paslaugų šeimoms teikimą, vykdys aktyvų šeimų įtraukimą į projekto veiklas, informuos ir konsultuos apie kompleksiškai teikiamas paslaugas. Nevyriausybinė organizacija VšĮ „Lyderių karta“ užtikrins tinkamą psichosocialinių, mediacijos, socialinių įgūdžių, vaikų priežiūros ir kitų paslaugų šeimoms teikimą.

Numatomos paslaugos

  • Psichosocialinė pagalba (indivudualios, grupinės psichologo konsultacijos)
  • Mediacija ir teisinė pagalba
  • Socialinių įgūdžių ugdymas

Šeimos įgūdžių klubai–paslaugos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti įgūdžius, reikalingus kasdieniniame šeimos gyvenime. Numatomos paskaitos vaikų auklėjimo, sveikos gyvensenos, tarpusavio santykių, situacijų pasikeitus gyvenimo aplinkybėms valdymo, šeimos finansų valdymo ir kt. temomis.

Sėkmingos tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai skirti šeimoms auginančioms vaikus, jų metu bus mokoma įvairių sėkmingos tėvystės technikų ir metodų, kurie tinka bet kokio amžiaus, lyties, temperamento ir kultūros vaikams.

  • Sociakultūrinės paslaugos – šeimas bendrai veiklai, gerinant jų socialinius ir tarpusavio bendravimo įgūdžius,planuojama suburti vykdant veiklas: – maisto gaminimo užsiėmimai; – dienos žygiai šeimoms; edukaciniai užsiėmimai šeimoms, pvz. tradicinių metų švenčių, saldainių gaminimo, tapybos ant vandens temomis. Meninės saviraiškos ugdymo grupė – bendra meninė veikla padės tėvams užmegzti šiltus ir prieraišius santykius su savo vaiku,dalyviai ugdysis kūrybinę-meninę raišką grindžiančius posichofizinius gebėjimus (psichofizinį laisvumą ir aktyvumą, orientavimąsi kūrybinėje erdvėje).
  • Vaikų priežiūra – ši paslauga yra svarbi rajone dėl galimybės derinti darbo ir šeimos interesus, taip pat ja suteikiama galimybė tėveliams susitvarkyti reikalus valdžios institucijose, bankuose, gydymo ir kitose įstaigose ar institucijose bei dalyvauti projekto veiklose. Projekto metu planuojama teikti vaikų priežiūros paslaugas, visiems tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo trejų metų amžiaus iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą. Vienam vaikui priežiūros paslauga bus teikiama ne ilgiau kaip 4 val. per dieną.

SAVIVALDYBĖ

MOKYKLOS

Bendradarbiaujam su Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija.

„TheDukeofEdinburgh‘s International Award Lietuva“ (DofE) programa – yra pasaulyje gerai žinoma jaunimo mokymosi iš patirties programa, ugdanti atsakingus piliečius ir suteikianti jiems praktinių įgūdžių. Jono Basanavičiaus gimnazija pasirašiusi licencinę sutartį su nacionaline programos agentūra ir vykdo šią programą, kurioje dalyvauti gali bet kuris gimnazijos mokinys, motyvuotas tobulinti asmenines kompetencijas ir savanorystės įgūdžius.

Su Ukmergės r. Siesikų gimnazija; Ukmergės Dukstynos pagrindine mokykla; Ukmergės Antano Smetonos gimnazija bei Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija vykdome įvairius projektus darugaujam ir bendradarbiaujam. Su Ukmergės J. Basanavičiaus gimnazija bendradarbiaujam programoje „TheDukeofEdinburgh‘s International Award Lietuva“ (DofE) – pasaulyje….

Viešoji įstaiga Lyderių karta įgyjusi Europos savanoriškos tarnybos priimančios organizacijos statusą 1 savanoriui iš Europos.

Bendradarbiavimas su verslu bei partnerystė abipusiai naudingose srityse. Įmonės partnerės: MOKYMOSI YPATUMŲ CENTRAS LABIRINTAS, UAB NARBUTAS FURNITURE COMPANY; UAB PAINA IR KO; 101 kepyklėlė ir kt.

VERSLAS